SABAIDEESERVICES.com

SABAIDEESERVICES.com

Menu

ประวัติย่อและผลงานของพันธ์มิตรเรา

พันธุ์มิตรและเครื่อบริษัทเรา

ประวัติย่อ

  •  บริษัท ขายดี จำกัด  เขียน ภาษาไทย ขายดี 
  •  ภาษาอังกฤษ KHAIDEE.,CO.LTD 
  •  เลขผู้เสียภาษี 1015559164401  

             Sell ​​Well Co., Ltd. We import and export products. We divide into 3 departments, each working differently. Sabaidee shop, import and export. Sabaidee Service Shop Marketing and product advertising

     บริษัท ขายดี จำกัด เรานำเข้าและส่งออกสินค้า  เราแบงออกเป็น 3 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานทำหน้าที่ต่างกันออกไป ร้าน สบายดีซ็อป ด้านนำเข้าเเละส่งออก ร้านสบายดีเซอร์วิส ด้านการตลาดและโฆษณาสินค้า

       บริษัท ขายดี จำกัด  ประวัติย่อยของบริษัท ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2549 ภายใต้แบนเนอร์ ขายดี ที่ทุกท่านรู้จักกันดีโดยเฉพาะในกลุ่มของพ่อค้่าและแม่ค้าผู้นำเข้าสินค้าทำธุรกิจค้าขาย การนำเข้าและออกสินค้าที่ผ่านพิธีการทางศุลกร อย่างถูกต้องตามกฏหมายและนำเข้าแต่สิ่งที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติไม่นำเข้าสิ่งมีชีวิตอื่นใดที่ไม่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในประเทศและที่สำคัญที่สุดคือไม่ทำลายระบบนิเวศหรือธรรมชาติของประเทศเพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นมาจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น ภาครัฐ กรมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสงเสริมธุรกิจรายย่อย และอื่นๆ ภาคเอกชน เช่น บริษัทขนส่งเอกชนต่างประเทศ และในประเทศ และศูนย์กลางการค้าถาคธุรกิจของแต่ละประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สเปน จีนและอื่นๆในทวีปเอเซีย  เป็นต้น เข้าร่วมเครือขายเจรจาในรู้แบบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกับ บริษัท ห้างร้านและตัวแทนจำหน่ายแบนเนอร์ของผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรง เพื่อให้บริการภาคธุรกิจภายในประเทศ ผู้จำหน่ายหรือบริษัทต้องการขอเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง และใบประกอบการค้าตัวแทน โดยผ่านบริษัท ขายดี จำกัด เป็นผู้เจรจาข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้าภาคธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทเพิ่มขีดความสามารถ และขยายการให้บริการสำหรับลูกค้าธุรกิจรายย่อยขนาดกลางและเล็ก เป็นให้บริการเฉพาะประเทศ จีน ญีปุ่นและอื่นๆในทวีปเอเชีย  ในการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือต้องการจะเริ่มทำธุรกิจการค้าและต้องการต้นทุนการขนส่งและสินค้าที่ต่ำ ปัจจุบัน บริษัทได้เปิดให้บริการ ปัจจุบันมี บริษัท ผู้ผลิต เจ้าของแบนเนอร์ รวมกันกว่า 13,361 บริษัท ผลิตพร้อมให้การแนะนำและปรึกษาพร้อมจับมือทำข้อตกลงการค้า


 การสนับสนุนและพัฒนาสังคม      

    บริษัท ขายดี จำกัด แบ่งออกเป็นภาคธุรกิจ ด้านการตลาด  บริษัทมีเว็บไซต์หลัก และเว็บไซต์ประกาศโฆษณาในเครื่องข่ายของบริษัท มากกว่า215 เว็บไซต์ ซึ่งแต่ละเว็บไซต์ทำหน้าที่แตกต่างกันไป  ส่วนปัจจถบันเว็บไซต์ที่เปิดใหม่ล่าสุดคือ khaidee.co.th เว็บนี้นั้นเอง เว็บนี้จะเป็นเว็บสำหรับให้ลงประกาศฟรีเพือนำเป็นฐานข้อมูลในการค้นหาในระบบอินเตอร์เน็ต นั้นก็หมายความว่า เมื่อท่านลงประกาศไปแล้ว ข้อมูลของท่านจะไปอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบออนไลน์ไม่ว่าจะค้นหาท่านไม่เจอประกาศรายการเล็กน้อยค้นหาในgoogleไม่เจอ ลงประกาศเสียเงินจ้างทำ SEO ก็แล้ว โปรโมทก็แล้วแต่ก็ยังหาธุระกิจและประกาศของท่านไม่เจอสักที่ หมดปัญหาเรื่องแบบนี้ ขายดีจัดทำระบบมาเพื่อท่านสมาชิกแล้ว ลงที่นี้ลงที่เดียวเห็นทั้งโลก 
ส่วนการสร้างรายได้ของบริษัทคือ1.ธุรกิจ นำเข้าและส่งออกสินค้า เราไม่ได้เปิดเว็บไซต์มาเพื่อหาประโยคเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่อย่างใด เราทำธุรกิจของเราตามปกติส่วนเว็บ ขายดี เราสร้างมาให้บริการท่านสมาชกคนไทยใช้ฟรีกันทุกท่าน ในส่วนของธุรกิจนำเข้าสินค้าของเราให้บริการประสานงานเจรจา ข้อตกลง และคลังสินค้า ในประเทศต่างๆที่อยู่ในเครื่อของบริษัท การนำเข้าและส่งออก เปิดให้ใช้บริการเฉพาะ ธุรกิจถึงธุรกิจ เท่านั้น ปัจจุบันเริ่มขยายการบริการในระดับ บุคคลทั่วไป  และการค้าปลีก การนำเข้าในเชิงพาณิชย์ โดยผ่านบริษัท ตัวแทนอื่นๆที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน บริษัทได้มีโครงการจะเพิ่มการให้บริการในภาคส่วน บุคคลทั่วไป ในต้นปี 2562 จะเริ่มเปิดการให้บริการ  
     2.ธุรกิจเพื่อสั่งคม ให้ประชาชนทั่วไปผู้ค้าและผู้ชื้อ ได้สือสารระหว่างการชื้อขายและข้อตกลงด้วยตัวเองการให้บริการดั่งกล่าวนั้นข่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งต้นทุน และได้ประโยคหลายทางเช่น การนำของเก่าเก็บที่ไม่ได้ใช้มาจำหน่ายต่อ เรียกว่าของมือสอง ปัจจุบัน บริษัท ขายดี จำกัด ได้ลดเว็บไซต์การให้บริการ ลงไปเพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาดและความปลอดภัยในฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ ปัจุบันเหลือ เว็บไซต์ให้บริการฟรีสำหรับ ผู้สนใจจะโฆษณาประกาศชื้อขายฟรี และทำการช่วยในการแสดงผลงาน สินค้า ของท่านในระบบของ Google ซึ่งท่านที่สนใจเข้าใช้บริการ เว็บไซต์ดั่งกล่าว เพียงท่านพิมพ์ค้นหา www.sabaideeservices.com  หรือเรียกชื่อภาษาไทยว่า  "สบายดีเซอร์วิส " หรือท่านสามารถคลิกลิงค์ เพื่อไปเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.sabaideeservices.com  และเว็บไซต์หลักสำหรับการรับลงทะเบียนคัดกรองข่าวประกาศโฆษณาและการโปรโมท ฟรี เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลของการให้บริการของบริษัท ขายดี จำกัดและ เว็บไซต์ประกาศมาตราฐานในเครื่อของบริษัท ใช้ชื่อ เขียนภาษาไทย,, ขายดี,, เขียนเป็นภาษาอังกฤษ KHAIDEE.CO.TH ที่เปิดให้บริการลงทะเบียนฟรีอยู่ในปัจจุบันนี้
3. ธุรกิจ การค้าส่งและการค้าปลีก 
    บริษัท ขายดี จำกัด  ได้เปิดการค้า  
     สินค้าคงคลังและสินค้าที่ออกวางจำหน่ายทั่วไป ด้านการค้าปลีก บริษัท ขายดี จำกัด ร่วมมือร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ นำสินค้านำเข้าที่มีอยู่ในโกดังพร้อมจัดส่งลูกค้าขายส่งในราคาต่ำต้นทุนต่ำ เพื่อช่วยลดภาระของผู้บริโภคโดยตรง  ผู้บริโภคหมั่นใจได้ว่าสินค้าเมื่อท่านสั่งชื้อสินค้าแล้วจะได้รับการบริการจัดส่งและบริการหลังการขายของเรา โดยท่านสามารถเข้าชมสินค้าของบริษัท ขายดี จำกัด ได้ใน ร้านค้าชื่อดั่ง ในระบบออนไลน์ อะทิเช่น Lazada , Shopee, 11street ,Sabaideeshop, เป็นต้น สินค้าทุกรายการ ที่วางจำหน่าย จะถูกจัดส่งถึงมือลูกค้า ภายใน2-3วันหลังจากคุณ

รายการสั่งชื้อผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆเสร็จ สินค้าทั้งหมดมมากว่า135รายการ สินค้าทั้งหมดทุกรายการ บริษัท มีบริการเก็บเงินปลายทางให้กับลูกค้าและผู้บริโภค โดยท่านสามารถคลิกเลือกร้านที่ท่านต้องการได้

services บริการเว็บไซต์ แอพมือถือ 

เว็บสำเร็จรูป 

บริการสร้างเว็บไซต์งาน