กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ

 • กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ
  • รายละเอียดข้อมูลกฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ
 • เราเปิดให้ท่านผู้ต้องการลงประกาศขายสินค้า บริการ  ประชาสัมพันธ์ธุระกิจต่างๆฟรี ให้กับท่านเจ้าของธุระกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง SME SMEs ได้ใช้บริการฟรีสำหรับการลงประกาศปกติ ในกรณีท่านผู้สมัครเป็นสมาชิกของทางเราและผ่านการลงทะเบียนถูกต้องและได้รัยการยืนยันการเป็นสมาชิกแล้ว ประกาศของท่านจะถูกนำขึ้นติดหน้าแรกและอันดับต้นๆของทางเว็บไซต์ และได้รับการประกาศติดอันดับหน้าแรกๆอั้นดับต้นๆของทางGoogle เมื่อท่านคลิกค้นหาบน Google.com ท่านผู้ลงประกาศที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิกและได้รับการบันทึกและยืนยันการเป็นสมาชิกท่านต้องทำตามข้อบังคับและเข้าลบหรือเลื่อนประกาศของท่านเมื่อหมดอายุ14วันด้วยตนเองฟรีไม่คิดค่าบริการใดๆโดยท่านผู้เข้าร่วมลงประกาศจะต้องห้ามลงข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่หลอกลวง ไม่โอ้อวดอันเกินความเป็นจริงและต้องให้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ   เมื่อท่านลงประกาศ ถือว่าท่านได้ลงข้อมูลถูกและครบถ้วนแล้ว
  หากเจ้าพนักงานตรวจสอบแล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ประจำเว็บไชต์ แล้วจะถือว่าท่านผู้ที่ลงข้อมูลเท็จนั้น
  ได้กระทำการฝ่าฝืน พรบ.คอมพิวเตอร์ และหลอกลวง ทั้งแพงและคดีอาญาให้ท่านผู้ฝ่าฝืนเลือกอีกมากมาย 
  ดั่งตัวอย่างที่อยู่ในหน้าก่อนหน้านี้ 
             บริการดีๆจากบริษัท ขายดี จำกัด

  ข้อบังคับที่ท่านควรรู้และปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ

  1. “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ลงประกาศขายสินค้าหรือบริการด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น

  2. “ผู้ใช้งาน” ต้องใช้ภาพสินค้าจริงในการลงประกาศ ไม่ใช้ภาพที่เป็นของบุคคลอื่น และไม่ใช้ภาพที่มีเครื่องหมายของเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของ “ผู้ใช้งาน” เอง

  3. หาก “ผู้ใช้งาน” ลงประกาศขายสินค้าหรือบริการที่มีของแถม ต้องระบุมูลค่าของของแถมนั้นไว้ในประกาศให้ชัดเจน ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

  4. “ผู้ใช้งาน” ต้องให้ข้อมูลการติดต่อของ “ผู้ใช้งาน” ในพื้นที่ที่ Kaidee ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น

  5. “ผู้ใช้งาน” ต้องลงประกาศขายสินค้าหรือบริการจำนวน 1 รายการสินค้าหรือบริการต่อ 1 ประกาศเท่านั้น โดยต้องไม่ลงประกาศสินค้าหรือบริการรายการเดียวกันจำนวนหลายประกาศ ต้องไม่ใช้บัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศสินค้าหรือบริการรายการเดียวกัน และต้องไม่ลงประกาศสินค้าหรือบริการหลายรายการในประกาศเดียวกัน
  6. หาก ทางบริษัท ขายดี จำกัด พบว่า “ผู้ใช้งาน” ลงประกาศโดยฝ่าฝืนกฎการลงประกาศ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า “ผู้ใช้งาน” กระทำการเช่นนั้น Khaidee สงวนสิทธิในการลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ รวมทั้งปิดกั้นการเข้าสู่ระบบและระงับบัญชีสมาชิกของ “ผู้ใช้งาน” โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ “ผู้ใช้งาน” ล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Khaidee แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ Khaidee ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใดในการดำเนินการนี้

  หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณา


  รายละเอียดในเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้บริการต่างๆ  ของเว็บไซต์ สำหรับสมาชิก ภายใต้การดูแลของ บริษัท ขายดี จำกัด ในที่นี้ khaidee.co.thซึ่งสมาชิกจะต้องรับทราบ รวมทั้งยอมรับเงื่อนไขและหลักเกฑต่าง ขายดี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง khaidee.co.th จะแจ้งไปยังสมาชิกให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และทาง khaidee.co.th มีสิทธิ์ที่จะทำการระงับบัญชีสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกไม่ทำตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้งานต่างๆ ที่ทาง ขายดี ได้กำหนดไว้ บ่อยครั้ง


  สมาชิกที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้งานเว็บไซต์  ที่ถูกระงับบัญชีสมาชิกแล้วนั้น ทางบริษัท ขายดี ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าค่าบริการเสริมต่างๆ ทั้งสิ้น


  ทาง ขายดี จะดำเนินการตรวจสอบ, แก้ไข, ลบประกาศที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้งานของเว็บไซต์


   


  บริษัท ขายดี จำกัด มีความยินดีที่จะประสานงานไปยังผู้มีอำนาจ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณีที่มีการกระทำเป็นที่น่าสงสัย เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ khaidee.coth ดังนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการระงับบัญชีสมาชิก ที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้งานเว็บไซต์ก็ตาม


   


  ความเป็นเจ้าของบัญชี


  บัญชีสำหรับท่านสมาชิกเข้าใช้เพียงผู้เดียว การจะเข้าใช้บัญชีร่วมกันได้ อนุญาตเฉพาะสมาชิกแบบเจ้าของประกาศเจ้าของสินค้าและอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น


  รายละเอียดบัญชีของสมาชิก


  ประวัติส่วนตัวและรายละเอียดต่าง ๆ  ในบัญชี รวมถึง สินค้าหรือสิ่งของและอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการลบประกาศขาย เบอร์โทรศัพท์ ต้องเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่ตลอดเวลา


  รูปที่ใช้ประกอบในบัญชี


  ควรเป็นรูปที่แสดงตัวท่านเอง และดูมีความน่าเชื่อถือ


  หน้าแสดงประวัติส่วนตัว


  หน้าแสดงประวัติส่วนตัวของสมาชิก รวมถึงลิงค์เว็บไซต์ที่อยู่ในหน้าประวัติส่วนตัว จะมีการแสดงประกาศในความดูแลของสมาชิกด้วย ควรแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน และมีการอัพเดทข้อมูลใหม่อยู่เสมอ


  ประกาศที่แท้จริง


  ประกาศทั้งหมดที่โพสต์จะต้องเป็นประกาศที่ไม่หลอกลวง และเป็นประกาศที่มีอสังหาฯอยู่จริงในปัจจุบัน  ในช่วงเวลาที่ประกาศยังถูกแสดงในหน้าเว็บไซต์ อสังหาฯนั้นๆ จะต้องมีอยู่จริง ไม่ได้เป็นการแอบอ้าง,  หลอกลวง, ไม่ได้รับอนุญาต, และประกาศที่ทำให้เข้าใจผิด หากเราพบว่าประกาศของสมาชิกผิดกฎเหล่านี้ จะถูกลบออกทันที


   


  การลบประกาศ


  สมาชิกมีหน้าที่ ในการลบประกาศ หรือปิดประกาศที่ไม่มีอสังหาฯ อยู่แล้ว ไม่ว่าอสังหาฯ จะถูกขาย, ให้เช่า, หรือในระหว่างมัดจำแล้ว และหากพบรายงานแจ้งมายังเราว่าประกาศนี้ไม่มีคุณสมบัติพร้อมหรือผิดกฎใดๆ  เราจะทำการลบทันที


   


  รายละเอียดของประกาศ


  ในรายละเอียดของประกาศจะต้องเป็นรายละเอียดของอสังหาฯ ที่ลงโฆษณาเท่านั้น  และหากมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของโครงการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมของอสังหาฯ เมื่อคลิกลิงค์นั้นแล้วจะต้องมีข้อมูลอสังหาฯ นั้นอยู่จริง  รวมถึงห้ามลง URLs เว็บไซต์ของคู่แข่ง, URLs เว็บไซต์อื่นๆ  อีกอย่างห้ามมีคำที่ไม่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ  ในรายละเอียดของประกาศทั้งสิ้น  โดยที่คำอธิบายสามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่ถ้าหากต้องการใส่เป็นภาษาอื่นๆ กรุณาแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใส่ลงไปด้วย


   


  รูปภาพที่ลงในประกาศ


  สมามารถใช้รูปภาพอสังหาฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับรายละเอียดของประกาศเท่านั้น  สมาชิกต้องขอสิทธิ์การใช้รูปภาพจากเจ้าของลิขสิทธิ์จากแผ่นพับรายละเอียดของโครงการ อย่างไรก็ตาม รูปภาพที่มีคนเป็นส่วนประกอบ ที่มีรูปแบบในเชิงการโฆษณา, สถานที่สำคัญ, เครื่องหมายการค้า จะไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์เพื่อทำการลบภาพ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หรือเกิดจากการกระทำเพื่อเป็นการละเมิด


   


  ประกาศซ้ำ


  มีประกาศอยู่ 2 ประกาศ หรือมากกว่า แต่ว่าไม่เกินข้อจำกัดการลงรายละเอียดของอสังหาฯ, ใช้รูปภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกันเกินกว่า 2 ประกาศขึ้นไป แต่รายละเอียดของประกาศมีความแตกต่างกัน, ขนาดพื้นที่ของอสังหาฯ, ราคาและสถานที่ตั้งของอสังหาฯเป็นที่เดียวกัน มากกว่า 2 ประกาศ, ถือว่าเป็นประกาศซ้ำ ทางบริษัทจะทำการลบประกาศที่ซ้ำทันที


   


  ประกาศที่มีอสังหาฯ มากกว่า 1 รายการ


  ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ลงประกาศโฆษณาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1 รายการ และหรือมากกว่า 1 รายการในประกาศอันเดียวกัน เราอนุญาตให้ลงได้เฉพาะ 1 ยูนิตจาก 1 โครงการ ด้วยขนาดและราคาเดียวกันเท่านั้น


  ประกาศปลอมแปลง


  หากทางบริษัทฯ ได้รับรายงาน หรือการแจ้งเตือนมายังผู้ดูแลเราจะทำการตรวจสอบทันที  ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาในการตรวจสอบ แต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่: ประกาศที่ไม่มีรูปภาพ, รูปภาพเล็กมาก หรือไม่มีรายละเอียดใดๆ เลยในประกาศ, ใช้เพียงรูปภาพที่ทาง บริษัทจัดหาให้เท่านั้น


   รูปภาพในประกาศที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เหมาะสม


  รูปภาพไม่มีความเกี่ยวข้องกับประกาศ

  ไม่ใช่รูปภาพที่เป็นอสังหาริมทรัพย์, และ/หรือ เป็นข้อความเพียงอย่างเดียว

  รูปภาพที่แสดง อสังหาฯ ไม่ถึง 75% ของอสังหาฯ

  รูปภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ศูนย์การค้า ที่ไม่อยู่ในระยะที่ใกล้เคียงแบบสมเหตุสมผล กับสถานที่ของอสังหาฯ ที่ลงประกาศ

  รูปภาพกลับหัว หรืออยู่ในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง

  รูปภาพไม่ชัดเจน และ/หรือมีคุณภาพความละเอียดต่ำ

  รูปภาพที่มีลายน้ำของเว็บอสังหาฯ อื่น เช่น kaidee khaidee.comเป็นต้น

  รูปภาพของสมาชิกหรือรายละเอียดนามบัตรไม่ตรงกับรูปภาพของประกาศ

  รูปภาพที่มีการอ้างอิงถึงบุคคลอื่นหรือนอกเหนือจากการลงประกาศของสมาชิก

   รูปประจำตัวของสมาชิกที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เหมาะสม


  รูปประจำตัวของสมาชิกจะต้องเป็นรูปถ่ายของตัวสมาชิกเอง


   การใช้บัญชีร่วมกัน


  สมาชิกสามารถมีบัญชีสมาชิกได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 คนเท่านั้น  ห้ามมีการใช้ 1 บัญชีมีกว่า 1 คน นอกเหนือจากเป็นสมาชิกแบบ บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์


   ประกาศที่เป็นอสังหาฯ จากต่างประเทศ


  สามาชิกที่มีบัญชีกับ khaidee.com สามารถลงประกาศขายสินค้าและอสังหาฯ เฉพาะที่อยู่ในประเทศไทย ในแพ็คเกจทดลอง, เริ่มต้น, พรีเมี่ยม และทั่วไป ประกาศที่เป็นอสังหาฯ จากต่างประเทศ ไม่ได้รับอนุญาตให้ลง กับเรา หากละเมิดบริษัทจะทำการลบทันที หากท่านสมาชิกต้องการลงประกาศอสังหาฯ ที่อยู่ในต่างประเทศกับเรา กรุณาติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือ ส่งรายละเอียดมาที่ contact1@khaidee.comเท่านั้น

   

  ประกาศโครงการใหม่


  สมาชิกและทีมการตลาดจะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าของโครงการก่อนที่จะทำการลงโฆษณาในกรณีของโครงการเปิดใหม่  ซึ่งประกาศที่มีความใกล้เคียงกันของเนื้อหา เช่น แบบห้อง, ราคา, จะถือว่าเป็นประกาศซ้ำ บริษัทจะทำการลบประกาศที่ซ้ำทันที


   การระงับบัญชีของสมาชิก


  หากสามาชิกมีการละเมิดกฎอยู่ตลอดเวลา  บริษัทขอสงวนสิทธิ  ทำการระงับบัญชีสมาชิก และบริษัทฯ ไม่สามารถคืน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเสริม ที่ท่านสมาชิกได้ชำระให้กับเรา


   ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Bots)


  หากพบว่ามีการลงโฆษณาด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots), เจาะฐานข้อมูล, แก้ไข, หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการเข้าใช้งานระบบ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของ บริษัท ขายดี จำกัด และ/หรือ ข้อมูลและบริการอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทางบริษัทห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด


   การนำข้อมูลไปใช้

  ห้ามมิให้นำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ khaidee.co.th ของบริษัท ขายดีจำกัด ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด


  ระเบียบข้อบังครับเนื่องด้วยเราเปิดให้ท่านสมาชิกใช้บริการฟรีไม่มีค่ารายจ่าย จึงให้ท่านสมาชิกบริหารจัดการข้อมูลการลงประกาศเอง ทั้งเพิ่มประกาศได้โดยไม่จำกัดและให้ท่านสมาชิกได้ลบประการออกเองโดยท่านสมาชิกดำเนินการเองบริการด้วยต้นเองเมื่อครบกำหนดระยะหมดอายุประกาศของท่าน30วันนับตั้งแต่ท่านลงประกาศรายการนั้นท่านต้องลบออกเองระบบจะเตือนท่านให้เข้าทำรายการด้วยตัวเองเนื่องจากระบบมีความปลอดภัยสู่ง  ระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนการแสดงขอประกาศท่านสมาชิกได้  หากท่านไม่ลบประกาศออกหรือติดต่อยื่นความจำนงขอใช้บริการเป็นรายปี  ระบบจะคำนวนค่าปรับวันระ5%ของการทำseoของทางเว็ปไชต์ประกาศสถิติการใช้งาน

 • ประกาศใหม่วันนี้ 11 รายการ
 • ประกาศทั้งหมด 4,389 รายการ
 • สมาชิกทั้งหมด 219 คน
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 843,411 ครั้ง